Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

POMORSKI MARATON FEDEROWY

poster

POMORSKI MARATON FEEDEROWY

REGULAMIN

- feeder klasyczny -

 

organizatorzy: Klub Browning Team Gdynia, sklep „Szuwarek”  Gdańsk

łowisko/fishing area: jezioro Przechlewskie

miejscowość/city: 77-320 Przechlewo, pow. człuchowski, woj. pomorskie

miejsce zbiórki/meeting place: sklep wędkarski „Chata Wędkarza”

 

1. ZASADY UDZIAŁU

1.1. W zawodach może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada kartę wędkarską i wniesie opłatę startową w wyznaczonym terminie. Posiadanie polskiej karty wędkarskiej nie dotyczy zawodników zagranicznych.

1.2. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, nazwy drużyny, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy.

1.3. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

1.4. Zawody maja charakter towarzyski, więc liczy się przede wszystkim dobra koleżeńska atmosfera oraz rywalizacja fair-play, mimo to zostaną rozegrane wg poniższego regulaminu oraz wg. zasady „NO KILL”.

1.5. Zawody zostaną rozegrane w kategorii drużynowej „open”, uczestniczą w nich drużyny 2 osobowe, w skład których wchodzić mogą zawodnicy bez względu na płeć i wiek (z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 1.1.)

1.6. Z uwagi na pojemność łowiska w zawodach może wystartować max. 48 drużyn. Łowisko będzie podzielone na 3 sektory, bez podziału na podsektory.

1.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników. Ubezpieczenie NNW każdy zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.

 

2. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW, STARTOWE, NAGRODY

2.1. Zgłoszenia 2 osobowych drużyn należy nadsyłać tylko i wyłącznie na adres e-mail:

gdynia.browning@op.pl

Zgloszenia i opłaty startowe przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2019

W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz nazwiska zawodników.

Nazwą drużyny może być nazwa własna lub nazwa klubu, federacji, stowarzyszenia do którego zawodnicy należą. Nazwa drużyny powinna zawierać w sobie również nazwę miejscowości i może składać się maksymalnie z czterech wyrazów.

W przypadku kilku drużyn występujących pod tą samą nazwą przy nazwach powinny być dodane wyróżniki „I”, „II” itd.

Po przesłaniu zgłoszenia zawodnik otrzyma e-mail z numerem konta do wpłaty startowego. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać zwrotnym e-mail potwierdzenie jej dokonania. 

Wysokość opłaty startowej wynosi:

- dla drużyn krajowych: 500,-

- dla drużyn zagranicznych: 130 €

 

Numery kont są odrębne dla zawodników krajowych i zagranicznych, dlatego też w celu uniknięcia pomyłek co do waluty płatności nie są podawane w Regulaminie.

Drużyna na listę startową zostanie wpisana dopiero po dokonaniu wpłaty startowego i przesłaniu potwierdzenia.

2.2. NAGRODY

Całość startowego będzie przeznaczona na organizację „Maratonu”, tj. opłatę za łowisko, catering, dofinansowanie zakupu nagród.

Przy pelnej obsadzie stanowisk nagrody otrzymają:

- drużyny z miejsc 1 – 15 klasyfikacji generalnej

- najlepszy zawodnik indywidualnie

- zawodnik który złowi największą rybę zawodów

- drużyny z miejsc 1-3 klasyfikacji generalnej otrzymają również pamiątkowe puchary.

Ponadto wśród pozostałych nienagrodzonych zawodników zostanie rozlosowanych kilkanaście upominków.

jeżeli do zawodów zgłosi się mniejsza liczba druzyn niż pojemność łowiska, to system podziału nagród ulegnie niewielkiej weryfikacji i zostanie przedstawiony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i wpłat startowych.

2.3. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w zawodach wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, może być jedynie przeniesiona na inną drużynę.

2.4. Jeżeli zawody nie będą mogły się odbyć z przyczyn niezależnych od organizatora lub z winy organizatora opłaty startowe zostaną niezwłocznie zwrócone wpłacającym.

2.5. Zezwala się na dokonanie w drużynie zmiany zgłoszonego zawodnika, jednak informację o tym należy przesłać do organizatora nie później dwa tygodnie przez zawodami.

 

3. PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1. Zawody zostaną rozegrane z podziałem na 3 sektory, bez podziału na podsektory, zawodnicy drużyny łowią razem na jednym stanowisku.

3.2. Drużyny na liście startowej zostaną umieszczone według kolejności dokonania wpłat startowego.

3.3. Po odprawie technicznej i losowaniu zawodnicy udają się na swoje stanowiska i rozpoczynają przygotowania.

3.4. Zasady obowiązujące w trakcie zawodów:

- stanowiska znajdują się na brzegu tzn. siedziska i pozostały sprzęt musi być usytuowany na brzegu jeziora, w wodzie znajdują się tylko siatki.

- do wody można wejść w trakcie przygotowania, ale tylko w celu pobrania wody oraz ewentualnego niewielkiego przycięcia roślinności wodnej,

- w trakcie łowienia można wejść do wody tylko w celu podebrania ryby,

- rzut zestawu musi być wykonany z brzegu (chyba, że za zawodnikiem będą rosły drzewa lub krzewy uniemożliwiające wykonanie precyzyjnego rzutu, wtedy zezwala się na wejście do wody w celu wykonania rzutu),

- zawodnicy drużyny mogą sobie pomagać w czasie całych zawodów, również w trakcie podbierania ryby,

- każdy zawodnik łowi na 1 wędkę trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach. Zawodnik może posiadać na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

- w trakcie łowienia zawodnik może zejść ze stanowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu sektorowemu lub poinformowaniu o tym drużyny sąsiedniej. Zawodnik schodząc ze stanowiska musi wyjąć swój zestaw z wody.

- w godzinach nocnych stanowiska mogą być oświetlone, źródła światła muszą być zasilane z baterii akumulatorowych, światło może oświetlać tylko stanowisko na brzegu, a w wodę padać nie dalej niż na długość siatki. Zabrania się używania agregatów prądotwórczych,

- zarzucenie kolejnego zestawu może być wykonane dopiero po wrzuceniu złowionej ryby do siatki,

- na stanowiskach mogą przebywać tylko zawodnicy. Wejść na stanowisko mogą również sędziowie oraz upoważniona przez organizatora obsługa medialna,

- na stanowiskach lub w jego pobliżu można rozkładać namioty, zawodnik może udać się na odpoczynek, ale w takim przypadku musi wyjąć swój zestaw z wody,

- w trakcie zawodów nie wolno rozpalać ognisk, można natomiast używać grilla i kuchenek gazowych,

- drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku, czyli zabrania własnych śmieci, w trakcie odprawy zostanie podana informacja co do  zagospodarowania śmieci

3.5. W przypadku wystąpienia burzy w trakcie zawodów zostaną podane dwa krótkie sygnały, po których zawodnicy maja obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowisk. Powrót na stanowiska i dalsze wędkowanie może nastąpić dopiero po podaniu jednego długiego sygnału.

3.6. Zabrania się spożywania alkoholu na trakcie całych zawodów tj. od czasu przybycia na odprawę, do czasu zakończenia wręczania nagród. Złamanie tego zakazu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

3.7. Charakterystyka łowiska i mapy oraz wszelkie komunikaty dotyczące zawodów będą zamieszczane w terminie późniejszym w panelu wydarzenia  „dyskusja” oraz w komunikatorze na stronie internetowej: http://www.gdyniabrowning.pzw.org.pl/

 

PROGRAM ZAWODÓW

sobota – 13.07.2019

9;30 – zbiórka, potwierdzenie obecności – sklep wędkarski „Chata Wędkarza”

10;00 – losowanie

10;30 – 13;00 – dojazd na stanowiska, przygotowanie

13;00 – rozpoczęcie łowienia

16;00-17;00 – obiad dostarczony na łowisko

18;00 – 20;00 – ważenie ryb

 

niedziela – 14-07.2019

7;00-8;00 – śniadanie dostarczone na łowisko

13;00 – zakończenie łowienia

13;00 – 14;30 – ważenie ryb, obliczanie wyników

14;30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

16;00 – zakończenie Maratonu

 

3. SPRZĘT, ZANĘTY I PRZYNĘTY

3.1. Wędzisko:

- wędka długości max 4,5m, wyposażona w kołowrotek z nawiniętą żyłką lub plecionką. Sygnalizatorem brań jest szczytówka wędki, inne sygnalizatory brań są niedozwolone. W godzinach nocnych dozwolone jest stosowanie niewielkich źródeł światła zamontowanych na szczytówkach.

- koszyk zanętowy o wymiarach – średnica max 5cm, długość max 7cm, bez względu na kształt i wagę, umieszczony przelotowo na lince, zastopowany dowolnym stoperem.

- jeden haczyk o rozmiarze max 7mm między grotem a trzonkiem, uwiązany na przyponie, odległość haczyka od dolnej krawędzi koszyka musi wynosić minimum 50cm

- zezwala się na stosowanie tzw. skrętek wykonanych z żyłki oraz przyponów strzałowych również wykonanych z żyłki oraz amortyzatorów gumowych umieszczonych pomiędzy linką główną a przyponem.

- zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych (min. rurek). Nie wolno stosować również stoperów i innych blokad zamontowanych na lince pomiędzy koszykiem a kołowrotkiem.

- tzw. method feeder nie jest dozwolony

3.2. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm lub prostokątna o przekątnej minimum 50cm

Długość siatki powinna wynosić minimum 3,5m, a jej ustawienie na stanowisku jest dowolne, ale w taki sposób aby co najmniej 1,5m siatki było zatopione w wodzie.

Każdy zawodnik musi posiadać dwie siatki!

3.3. Zanęty i przynęty:

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt oraz przynęt roślinnych i zwierzęcych.

Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, pelletu, mączek rybnych, zanęt zawierających mączki rybne, styropianów i innych sztucznych wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty), doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do zestawu i dodatkowego obciążenia.

Nie ogranicza się limitów ilościowych zanęt i przynęt.

3.4. Nęcenie odbywa się wyłącznie za pomocą wędki z koszykiem zanętowym. Rzucanie kul zanęty przy pomocy rąk, procy lub innych urządzeń jest zabronione.

3.5. W trakcie zawodów zabronione jest również używanie wszelkich urządzeń służących do wywożenia zanęty lub zestawu. Dozwolone jest natomiast w trakcie przegotowania używanie urządzeń do sondowania łowiska.

 

4. RYBY ŁOWIONE W TRAKCIE ZAWODÓW

4.1. W trakcie zawodów do punktacji zaliczane są ryby z zachowaniem okresów ochronnych i dolnych wymiarów ochronnych, określonych w regulaminie łowiska dostępnym pod linkiem:

http://www.bogdanbarton.pl/wp-content/uploads/2018/01/regulamin_v3_2018.pdf

Wyjątek stanowi leszcz, którego nie obowiązuje wymiar ochronny.

W trakcie zawodów nie obowiązują również limity ilościowe wskazane w regulaminie łowiska.

4.2. Ustala się zasadę, że:

- wszystkie złowione wymiarowe ryby z gatunków: karp, sum, sandacz, szczupak - należy zgłaszać sędziemu sektorowemu bezpośrednio po złowieniu.

- złowione ryby z gatunków: amur, lin i okoń mające długość powyżej górnego wymiaru ochronnego - również zgłaszać sędziemu sektorowemu bezpośrednio po złowieniu.

4.3. Do punktacji zalicza się ryby zacięte i wychowane pomiędzy sygnałem rozpoczęcia a zakończenia zawodów.

4.3. Jeżeli zawodnik wrzuci do siatki rybę złowioną po sygnale zakończenia zawodów to drużyna zostaje ukarana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej.

4.4. Za wrzucenie do siatki ryby w trakcie przygotowania, gruntowania łowiska, czyli przed sygnałem oznaczającym rozpoczęcie łowienia, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

4.5. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych, ryby należy mierzyć bezpośrednio po zważeniu. Jeżeli zawodnik przedstawi do wagi rybę niewymiarową, tytułem kary odlicza mu się od uzyskanego wyniku podwójną ilość punktów za wagę ryb niewymiarowych, a jeżeli punkty karne za wagę ryb niewymiarowych będą większe od ogólnej wagi ryb zawodnikowi do punktacji sektorowej wpisuje się „0”.

4.6. Ryby po zważeniu przez komisję sędziowską są uwalniane, wracają bezpośrednio do wody.

 

5. PUNKTACJA

5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

5.2. Punktacja w sektorze:

- o wyższym miejscu drużyny w sektorze decyduje wyższa liczba punktów zawodników za złowione ryby, za pierwsze miejsce w sektorze drużyna otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd.

- w przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn w sektorze uzyska ten sam wynik wagowy, o wyższym miejscu decyduje wyższa waga jednego z zawodników drużyny, a gdy i ta będzie równa przyznaje im się miejsce „ex aequo” i otrzymują oni liczbę punktów sektorowych należną za to miejsce. Drużynie sklasyfikowanej po grupie drużyn  „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających ją drużyn.  

- drużyny, które nie złowią ryby klasyfikowane są na ostatnim miejscu w sektorze i otrzymują liczbę punktów sektorowych przysługujących za to miejsce.

5.3. Klasyfikacja generalna

- do klasyfikacji generalnej wpisuje się drużynom punkty sektorowe oraz punkty za wagę,

- o wyższym miejscu decyduje w kolejności: mniejsza liczba punktów sektorowych, a gdy jest równa to wyższa liczba punktów za wagę, a gdy ta jest równa to wyższa waga ryb jednego z zawodników drużyny, a gdy i ta jest równa wtedy przyznaje się miejsca „ex aequo” ,

5.4. Przy obliczaniu punktów za największą rybę sumuje się punkty za wagę ryby (1pkt za 1g) i długość ryby (1pkt za 1mm).

 

6. UWAGI KOŃCOWE.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzania ewentualnych zmian do powyższego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników zawodów stosownym komunikatem.

 

Jeżeli nie akceptujesz powyższego regulaminu, nie zgłaszaj się do udziału w zawodach i nie blokuj miejsca innym!

 

 

 

Poleć znajomemu