Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Zimowa Pomorska Liga Feederowa - REGULAMIN

ZIMOWA POMORSKA LIGA FEEDEROWA

 

 

organizatorzy: Klub Browning Team Gdynia, sklep „Szuwarek”  Gdańsk

łowisko: rzeka Motława

miejscowość: Gdańsk – Wyspa Spichrzów (ul. Chmielna/Toruńska)

 

 

1. ZASADY UDZIAŁU

1.1. W zawodach może wziąć udział każda osoba zamieszkała na terenie woj. pomorskiego, posiadająca kartę wędkarską oraz opłacone zezwolenie na rzekę Motławę w SRiP Troć Tczew.

 

1.2. Zawody maja charakter towarzyski więc liczy się przede wszystkim atmosfera i rywalizacja fair-play, mimo to zostaną rozegrane wg poniższego regulaminu oraz wg. zasady „NO KILL”. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

 

1.3. W ramach Zimowej Pomorskiej Ligi Feederowej zostaną rozegrane 4 tury, każda podzielona na 3 sektory.

 

1.4. Z uwagi na pojemność łowiska w Lidze może wystartować max 30 zawodników.

 

1.5. Startowe za udział w zawodach pobierane będzie na łowisku przed losowaniem stanowisk i wynosi 25,- za każdą turę.

 

1.6. NAGRODY: całość startowego z poszczególnych tur zostanie przeznaczona na nagrody wręczane na zakończenie Ligi wg klucza:

- w przypadku uczestnictwa 20 zawodników, nagrody (w kopertach) otrzymają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-9 w klasyfikacji generalnej,

- w przypadku uczestnictwa większej liczby zawodników, nagrody (w kopertach) otrzymają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-9 w klasyfikacji generalnej, a wśród pozostałych zawodników zostanie rozlosowanych kilka upominkowych kopert,

- zawodnicy z miejsc 1-3 klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary.

- zwycięzcy sektorów z każdej tury otrzymają upominki od sponsorów

 

1.7. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy.

 

1.8. W takcie każdej tury, od momentu rozpoczęcia odprawy technicznej, do momentu zejścia zawodnika z łowiska po zważeniu ryb, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Za nieprzestrzeganie tego zakazu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów.

 

1.9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników oraz ewentualny brak zezwoleń do wędkowania. Ubezpieczenie NNW każdy zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.

 

 

2. HARMONOGRAM IMPREZ i ZGŁOSZENIA

2.1. Harmonogram

Tura I         - 27 stycznia

Tura II        - 10 lutego

Tura III       - 24 lutego

Tura IV       - 10 marca

W przypadku wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku ustala się terminy rezerwowe w dniach: 17 marca oraz 24 marca.

Jeżeli w terminie do 24 marca nie będzie możliwości rozegrania wszystkich tur, Liga zakończy się na podstawie wyników w tur rozegranych.

 

2.2. rozkład jazdy dla każdej tury:

7;00-7;30 – zbiórka, potwierdzenie obecności

7;30 - losowanie, rozejście na stanowiska

9;20 – nęcenie wstępne

9;30 – rozpoczęcie łowienia

14;30 –  zakończenie łowienia, ważenie

15;15 – ogłoszenie wyników

 

2.3. Zgłoszenia do udziału w poszczególnych turach należy przesyłać na adres e-mail:

gdynia.browning@op.pl lub SMS na nr tel. 603-657-301, najpóźniej na 3 dni przed terminem rozegrania tury.

Można od razu zgłosić się do całego cyklu zawodów (należy zaznaczyć to w zgłoszeniu).

Komunikaty dotyczące zawodów i klasyfikacja generalna zamieszczane będą na stronie internetowej: http://www.gdyniabrowning.pzw.org.pl/

a galerie zdjęć na fanpage Klubu Browning Team Gdynia na portalu FB.

 

 

3. SPRZĘT, ZANĘTY I PRZYNĘTY

3.1. Wędzisko:

- wędka długości do 4,5m, wyposażona w kołowrotek z nawiniętą żyłką lub plecionką. Sygnalizatorem brań tzw. „drgająca szczytówka”, inne sygnalizatory brań są niedozwolone.

- koszyk zanętowy o wymiarach – średnica max 5cm, długość max 7cm i minimalnej wadze fabrycznej 15g, umieszczony przelotowo na lince, zastopowany dowolnym stoperem

- jeden haczyk o rozmiarze max 7mm między grotem a trzonkiem, uwiązany na przyponie, odległość haczyka od dolnej krawędzi koszyka musi wynosić minimum 50cm

- zezwala się na stosowanie tzw. skrętek wykonanych z żyłki i przyponów strzałowych również wykonanych  z żyłki.

- zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych (min. rurek), amortyzatorów gumowych jak również stoperów i innych blokad zamontowanych na lince pomiędzy koszykiem a kołowrotkiem.

Zawodnik łowi na jedną wędkę trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórkach. Zawodnik może posiadać na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

 

3.2. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm lub prostokątna o przekątnej minimum 50cm

Długość siatki powinna wynosić minimum 3,5m, a jej ustawienie na stanowisku jest dowolne, ale w taki sposób aby co najmniej 1,5m siatki było zatopione w wodzie.

 

3.3. Zanęty i przynęty:

W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt oraz przynęt roślinnych i zwierzęcych.

Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, pelletu, mączek rybnych, styropianów i innych sztucznych wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty) doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do zestawu i dodatkowego obciążenia.

Ogranicza się ilość stosowanej zanęty do 12 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika.

Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wynosi 2,5 litra na jedna turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotkowatych i 0,5 litra dżdżownicowatych (niepociętych).

 

3.4. Nęcenie wstępne oraz donęcanie podczas łowienia odbywa się wyłącznie za pomocą koszyka zanętowego. Rzucanie kul zanęty przy pomocy rąk, procy lub innych urządzeń jest zabronione.

 

 

4. RYBY ŁOWIONE W TRAKCIE ZAWODÓW

4.1. W trakcie zawodów do punktacji zaliczane są ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r., z późniejszymi zmianami w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowów innych organizmów żyjących w wodzie.

 

4.2. Ustala się zasadę, że do punktacji zalicza się ryby zacięte i wychowane pomiędzy sygnałem rozpoczęcia a zakończenia tury.

 

4.3. Jeżeli zawodnik wrzuci do siatki rybę złowioną po sygnale zakończenia tury zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej.

 

4.4. Za wrzucenie do siatki ryby w trakcie przygotowania, gruntowania łowiska lub nęcenia wstępnego, czyli przed sygnałem oznaczającym rozpoczęcie łowienia, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w turze zawodów.

 

4.5. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych, ryby należy mierzyć bezpośrednio po zważeniu. Jeżeli zawodnik przedstawi do wagi rybę niewymiarową, tytułem kary odlicza mu się od uzyskanego wyniku podwójną ilość punktów za wagę ryb niewymiarowych, a jeżeli punkty karne za wagę ryb niewymiarowych będą większe od ogólnej wagi ryb zawodnikowi do punktacji sektorowej wpisuje się „0”.

 

4.6. Ryby po zważeniu są uwalniane, wracają bezpośrednio do wody.

 

 

5. PUNKTACJA

Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

 

5.1. Punktacja w turze:

- o wyższym miejscu zawodnika w sektorze decyduje wyższa liczba punktów za złowione ryby, za pierwsze miejsce w sektorze zawodnik otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd.

- w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w sektorze uzyska ten sam wynik wagowy, przyznaje im się miejsce „ex aequo” i otrzymują oni liczbę punktów sektorowych należną za to miejsce. Zawodnikowi sklasyfikowanemu po grupie zawodników  „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników.  

- zawodnicy, którzy nie złowią ryby klasyfikowani są na ostatnim miejscu w sektorze i otrzymują liczbę punktów sektorowych przysługujących za to miejsce.

 

5.2. Klasyfikacja generalna

- do klasyfikacji generalnej wpisuje się punkty sektorowe zawodników oraz punkty za wagę z poszczególnych tur zawodów.

- o wyższym miejscu decyduje w kolejności: mniejsza liczba punktów sektorowych, a gdy jest równa to wyższa liczba punktów za wagę, a gdy ta jest równa to wyższa waga ryb złowionych w dowolnej z tur, a gdy również i ta jest równa wtedy przyznaje się miejsca „ex aequo”

- zawodnik, który nie uczestniczył w turze zawodów otrzymuje w klasyfikacji generalnej liczbę punktów równą ostatniemu miejscu najliczniej obsadzonego sektora jednej z tur cyklu plus 1.

- zawodnik zdyskwalifikowany w turze zawodów otrzymuje w klasyfikacji generalnej liczbę punktów jak za nieobecność w turze.

 

 

Jeżeli nie akceptujesz powyższego regulaminu, nie zgłaszaj się do udziału w zawodach i nie blokuj miejsca innemu chętnemu!

 


 

Poleć znajomemu